RADAR terms and policy

On this page, we placed information and terms that are useful to know when using RADAR services

Client agreement
Safety for animals

Agreement contains important information about the procedure of providing service to protect your Pet, for you, to know how exactly it works.

More

Client agreement
Security of luggage

Agreement contains important information about the procedure of providing Luggage security service for you to know how exactly it works.

More

Client agreement
Security of documents

Agreement contains important information about the procedure of providing documents service "Security of documents" for you to know how exactly it works.

More

Client agreement
Security of keys

Agreement contains important information about the procedure of providing keys security service for you to know how exactly it works.

More

Privacy policy of RADAR.Smart

Privacy policy of RADAR.Smart describes the procedure of retrieval, storage and usage of the data received from you through the app and your website account — to ensure the clarity of our relationship and to take care of your privacy.

More

Terms of Service of the Radar.Smart mobile application

Terms of Service of mobile APP Radar.Smart, provides full information about our approach and rules of RADAR.Smart service usage, comprehensively and detailed regarding every component - so that you could use it comfortably and with complete understanding of every undertone.

More

RADAR.Smart Terms of service provision

Terms of service provision give you a clear understanding how the RADAR.Smart mechanism works and how to use all service capacities that are available for you.

More

Client agreement
Safety of bike

Agreement contains important information about the procedure of providing service to protect your Bike, for you, to know how exactly it works.

More

Client agreement
Safety of phone

Agreement contains important information about the procedure of providing service to protect your Mobile Phone, for you, to know how exactly it works.

More

Terms of service Children protection

Agreement contains important information about the procedure of providing security for your Kids service for you to know how exactly it works.

More

Returns and complaints

General information about the complaint and the return process, of the products purchased from us

More

Time and cost of delivery 

General information about the time and cost of delivery

More

Terms of use of the theradar.pl

These Regulations define the functioning of the online store theradar.pl, and the conditions for using the services offered by the Store. The Regulations define the rights and obligations of the Store's customers, as well as the rights, obligations and responsibilities of the entity managing and running the Store

More

Privacy Policy for the service WWW.THERADAR.PL

The privacy policy is a set of rules aimed at informing our clients about all aspects of the process of obtaining, processing and securing their personal data. We also explain the principles and purposes of data collection. These processes are carried out on the basis of applicable law, in particular Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46 / EC and the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data.

More

Information on the merger of RADARME Sp. z o.o. and mySafety Sp. z o.o.

We inform about the creation of a new venture by merging mySafety and Radarme in Poland.

More
Close
Close

Any questions? We have answers

Leave your phone number and our manager will provide you with any details about our services and products
Close
pic

nic do stracenia

plus
pic

Szanowni Klienci,

Szanowni Partnerzy,

Drodzy Przyjaciele i Pracownicy,


Z ogromną przyjemnością informujemy o staraniach w celu powstania nowego przedsięwzięcia poprzez połączenie spółek mySafety Sp. z o.o. oraz Radarme Sp. z o.o. w Polsce.
Zmiany na lepsze to pożądany kierunek ewolucji. Większe i mniejsze zmiany towarzyszą nam na co dzień, modyfikują przyzwyczajenia, testują rutynę, przewartościowują, wywołują refleksje, emocje i w konsekwencji napędzają do działania. Dla Nas – zarządu, pracowników - to istotny krok w przyszłość, dla Was – Klientów, Partnerów- nowy brand, nowe produkty, nowe możliwości z gwarancją sprawdzonej jakości, ugruntowanego know-how i świeżego spojrzenia na zakres i funkcjonalność oferowanych przez nas serwisów.
Z nowym brandem rewitalizujemy ideę ochrony cennych przedmiotów użytku osobistego, smartfony, laptopy, klucze, portfele, torby, dokumenty tożsamości, zabezpieczamy także rowery oraz psy. Akumulujemy i dyskontujemy doświadczenia gromadzone w mySafety od 2004 roku: współpracę z największymi firmami w Europie Środkowo Wschodniej i świadczenie usług dla blisko 5 milionów klientów indywidualnych. A równocześnie kreujemy nowe usługi oparte o aplikacje mobilne, technologie cyfrowe, IoT internet of things. Naszą ambicją jest, aby produkty i usługi RADAR stały się powszechne, aby pomagały ograniczyć mikro straty w masowej skali, aby każdy utracony telefon, klucz, czy pies jak najszybciej wrócił do właściciela, gwarantując mu anonimowość w świecie, w którym dane osobowe stały się towarem. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i komentarze, które stanowią dla nas cenne źródło informacji i impuls do dalszego rozwoju.
Dziękujemy za to, że jesteście z nami i zachęcamy do korzystania z nowych usług.Nota prawna

Nazwa firmy mySafety Sp. z o.o. ulegnie zmianie na Radarme Sp. z o.o. Aktualna siedziba firmy mieści się przy Placu Konesera 8, 03-726 w Warszawie. Zmiana nazwy oraz adresu firmy nie pociąga za sobą zmian numeru konta bankowego, oraz numerów telefonów kontaktowych związanych z realizacją obecnych usług. Serwisy realizowane są niezmiennie na najwyższym poziomie, dział obsługi klienta działa w trybie 24/7 w razie utraty rzeczy osobistych oznakowanych logo mySafety lub Partnera mySafety.
Spółka Radarme z dniem połączenia z mySafety wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki mySafety Sp. z o.o., zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nie ma wpływu na zakres praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z Państwem. Radarme Sp. z o.o. będzie kontynuowała działalność mySafety w dotychczasowym trybie bez zmian stosowanych do tej pory procedur. Integracja spółek jest krokiem w kierunku rozwoju biznesu o serwisy związane z bezpieczeństwem oparte na technologii IoT oraz aplikacjach.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania bardzo proszę o kierowanie ich drogą mailową na adres firmy: help@theradar.plRADARME_MYSAFETY_Plan połączenia


Z poważaniem,
Zbigniew Maciej Poniatowicz
Prezes Zarządu Radarme Sp. z o.o